Fivoor

Werk

Online &offline

Opdrachtgever

Fivoor

Rol

Print

Jaar

2023

Fivoor

Fivoor: forensische en intensieve psychiatrie
Een sterke keten van behandeling, begeleiding en beveiliging.

Wat heeft Hans gedaan

1. Opmaak diverse brochures

2. Interactieve PDF

3. Infographics voor jaarverantwoording

Resultaat

Marketing ondersteuning en diversiteit aan werkzaamheden en aanlevering.